• Cronquist Consult
 • Cronquist Consult
 • Cronquist Consult
 • Cronquist Consult
 • Cronquist Consult
 • Cronquist Consult
 • Cronquist Consult
 • Cronquist Consult
 • Cronquist Consult
 • Cronquist Consult
 • Cronquist Consult
 • Cronquist Consult
 • Cronquist Consult
 • Cronquist Consult
 • Cronquist Consult
Previous Next

Ledelse af forandringer

14.feb. 2013

 

I dag læste jeg Ask Aggers blogindlæg hos Mandag Morgen om "Offentlige ledere skal på krigsskole". Det kunne der være en del gode pointer i.

 

Jeg har en kort kommentar til Aggers udmærkede artikel. Den er baseret på det, som jeg har lært de sidste 20 år om at forandre både mennesker og de organisationer, som de indgår i:

 

Man kunne også overveje at sende de offenlige ledere i rigtig krig - skal hilse og sige, at der er væsentlig forskel ml. det at gå på krigsskole og så rent faktisk deltage i en, bl.a. fordi "krigsskoler" faktisk også i en relativ stor udstrækning træner folk i management-delen og mindre i lederskab af andre end den gruppe, som man selv tilhører (officerselever er ret medgørlige og motiverede).

 

Udover dette: Hvis man supplerer Bungay's berømte HBR-artikel fra jan2011 om "strategi-omsætning" med Kotters lige så berømte HBR-artikel fra 1990 om "What leaders really do", så har man en ganske god beskrivelse af hvad det, problemet netop er i den offentlige sektor.

 

Sidstnævnte siger: "No one has yet figured out how to manage people effective into battle; they must be led”. Management handler således om at kunne agere under komplekse forhold (skabe orden), mens lederskabet handler om at kunne håndtere forandringer (uorden) .

 

Ældgamle naturkræfter (og ren kemi) i os mennesker gør imidlertid, at organismer, der udsættes for ethvert forsøg på instabilitet, automatisk vil forsøge at stræbe imod en ny ligevægt - altså modarbejde påvirkningen. Viden om disse mekanismer kan gøre forandringsarbejdet noget lettere - men aldrig nemt.

 

I min kommende bog, "HR i skudlinjen", vil jeg gå dybere ind i problematikken og anvise nogle gode løsningsmodeller, som virker i praksis.