• Cronquist Consult
 • Cronquist Consult
 • Cronquist Consult
 • Cronquist Consult
 • Cronquist Consult
 • Cronquist Consult
 • Cronquist Consult
 • Cronquist Consult
 • Cronquist Consult
 • Cronquist Consult
 • Cronquist Consult
 • Cronquist Consult
 • Cronquist Consult
 • Cronquist Consult
 • Cronquist Consult
Previous Next

JTI

 

Ydelser---JTIJTI er en typeindikator, som bruges til at udvikle både individer og teams. Det er et ufarligt værktøj, fordi det ikke er en test og derfor særlig godt til at starte udviklingsforløb op med; det skaber tryghed og nysgerrig tilgang.

 

Cronquist Consult ApS. er autoriseret i anvendelsen af JTI, og du kan få den enten som papirudgave eller som internetbaseret version inkl. en personlig tilbagemelding. Det er et troværdigt værktøj til at opnå større selvindsigt, øge den gensidige forståelse og forbedre kommunikationen – inkl. træne effektive beslutningsprocesser i teams. Det er derfor meget velegnet i f.t. eks.:

 • Udviklingsforløb; både leder-, team-, organisations- og personlig udvikling.
 • Karriererådgivning og coaching.
 • Undervisning, kommunikation og konflikthåndtering.

 

JTI er en moderniseret/opdateret udgave af MBTI'en og tilpasset den nordiske kultur - bunder i Jungs typelære. Typelæren fortæller os noget om psykologiske præferencer; det vi typisk vælger eller foretrækker, når vi er helt fri fra omgivelsernes forventninger og indre "pres".

 

Modellen arbejder ud fra fire polariserede dimensioner i vores personlighed - præferencer med større eller mindre klarhed og som kombineres til en såkaldt "typekode" med 16 forskellige muligheder.

 

Teorien siger også noget om hvilken mental funktion, som vi oftest foretrækker at anvende; vores "favoritværktøj" så at sige. Det kaldes den dominante funktion og er kendetegnet ved en høj grad af bevidst styring. Når vi bruger den, har vi en oplevelse af, at tingene går let og naturligt. Samtidig siger teorien også, at der dermed også er andre funktioner, som vi ikke mestrer lige så godt. Her bliver resultatet ofte lidt kluntet - måske føler vi os endda ude af stand til at styre slagets gang - og samtidig kræver det meget energi. Typelæren hjælper os til at forstå disse mekanismer og giver dermed også mulighed for udvikling.