• Cronquist Consult
 • Cronquist Consult
 • Cronquist Consult
 • Cronquist Consult
 • Cronquist Consult
 • Cronquist Consult
 • Cronquist Consult
 • Cronquist Consult
 • Cronquist Consult
 • Cronquist Consult
 • Cronquist Consult
 • Cronquist Consult
 • Cronquist Consult
 • Cronquist Consult
 • Cronquist Consult
Previous Next

Undervisnings- og præsentationsteknikUIP dec14 web

 

Mange virksomheder og organisationer har behov for effektivt at kunne oplære nye medarbejdere og/eller - som en del af den samlede værdikæde - tilbyde kunder undervisning i f.eks. produktfeatures enten via holdundervisning el. on-line, da det er med til at fjerne den "berøringsangst", der ind i mellem er forbundet med at implementere et nyt system.

 

Cronquist Consult Aps. har derfor udviklet og mange gange afviklet et super intensivt 8 t.'s dagskursus i "Undervisnings- og præsentationsteknik" for et hold på seks kursister, og det leveres til samme pris enten på dansk el. engelsk eks. ude hos dig som kunde i et passende mødelokale med AV-midler.

 

Kursets mål er at bibringe deltagerne den nødvendige viden og en række konkrete færdigheder samt værktøjer og metoder til selvstændigt at kunne tilrettelægge og gennemføre undervisningen efter det funktionelle princip.

 

"Undervisnings- og præsentationsteknik" er baseret på dialogundervisning med vægt på praktiske øvelser i tre step: 1) Selvstændigt pitch, 2) sidemandsoplæring og 3) undervisning af hold.

 

Teoridelen omfater bl.a. hvordan man sætter klare mål og motiverer i praksis, perceptionsprocessen, effektive undervisningsprincipper, indlæringsfremmende faktorer, og hvordan man udarbejder en detaljeret plan, der understøtter målopfyldelsen.

 

Der arbejdes også med personlig fremtræden, herunder anvendelse af stemmen, kropssprog og struktur. Det er en rigtig god og energisk kursusdag med fokus, sjov og en masse konkret læring.

 

Se priser m.v. her.